Afrika’dan Getirilen Maskelerdeki Derin Sembollerin Anlamı ve Avrupa Sanatına Etkileri Nelerdir?

Dünyadaki yaşamın başlangıcı olarak kabul edilen Afrika’daki en yaygın sanat formu kullandıkları maskelerdi. Peki, Afrika’yı yıllarca sömüren Batı ülkelerinin sanatında Afrika maskelerinin yeri neydi? Afrika’dan getirilen maskelerin günümüz sanatını nasıl etkilediğini beraber keşfedelim.

Kaynak: https://www.thecollector.com/how-did-…

Afrika’dan Batı ülkelerine taşınan maskeler, kültürel olarak değerli olmakla kalmayıp birçok farklı toplumsal geleneği yansıtır. Ayrıca bu gizemli maskelerin Avrupa sanatına büyük etkisi olmuştur.

Bu maskeler sadece dekoratif olmakla kalmayıp aynı zamanda derin anlamlar ve semboller içerir.

Bu eserlerdeki estetik değer ve teknikler Batı kültürlerinde de sık sık kullanılmaktadır. Hatta Afrikalı eserler olmadan günümüz sanatının çok farklı bir görüntüye sahip olacağını söylemek yanlış olmazdı.

Afrika maskeleri genellikle soyut ve abartılı figürler içerir. Bu figürlerin ve abartılı şekillerin ise her zaman sembolik bir anlamı vardır.

Örneğin Chowke kabilesinin Pwo maskeleri erkekler tarafından takılır ve abartılı burunu ve şişmiş gözleri ile doğum yapan bir kadının suratını sembolize eder. Ayrıca bu maske doğum ve bereketin de bir ifadesi olarak kullanılır.

Bu maskeler Avrupa’ya taşındığında ise anlamlarının bir kısmını kaybetmiştir. Buna rağmen korunan sembolik ve stilistik ifadeleri ile günümüz sanatını etkilemeye devam ederler.

Avrupa’daki birçok sanatçı, eserlerinde Afrikalı maskelerdeki figür ve sembollerden etkilenmiştir. Örneğin Afrika kültürünü korumak isteyen Wilfredo Lam, Kübizm akımından da faydalanarak bu maskelerdeki sembolleri eserlerinde bolca kullanmıştır.

Mark Shaw, Wifredo Lam, Havana 1950 © Mark Shaw mptvimages.com

Afrika maskelerini eserlerinde kullanan bir diğer sanat akımı ise belki de Amerikan kültüründe büyük bir yere sahip olan ve Afrikalı insanların kültürünü ve acısını yansıtmayı hedefleyen Harlem Rönesansı’nın üyeleridir.

Jacob Lawrence ve Aaron Douglas gibi birçok sanatçı eserlerinde Afrikalı sembolleri kullanmıştır ve Afrika kültürünü canlı tutmayı hedeflemiştir.

Jaboc Lawrence, Sara Krulwich/The New York Times

Afrikalı Maskeleri sanat eserlerinde kullanan bir diğer sanatçı ise Lonnie Holley’dir. Sanatçı, “Afrikalı Maske” adlı çalışmasında Afrikadan getirilen insanların düşük gelir ve şartlara sahip sanayi endüstrisine girişini sembolize etmektedir.

Lonnie Holley,, ‘Afrikalı Maske’, 2004 Metropolitan Sanat Müzesi, New York

Ayrıca Afrika’dan getirilen maskeler 1910 yılından itibaren soyut imgeleri ve zengin sembolleri ile Avrupa’daki birçok sanat akımını ve sanatçıyı da etkilemektedir.

Bunun en belirgin örneği Kübizm akımındaki Afrikalı maskelere benzeyen abartılı ve soyut suratlardır.

Düşüncelerinizi yorumlara bekliyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir